De Hanse Club

De Hanse Club Limburg is een club voor bijzondere en/of ondernemende Hansen uit Limburg. We ontmoeten elkaar 4x per jaar in een informele setting.

We dragen de naam Hans met verve uit en zetten ons in voor het in stand houden van de naam Hans.

Opgericht bij notariële akte: 24 juni 2005


Bestuur
Voorzitter: Hans van de Boel
Secretaris: Hans Bours
Penningmeester: Hans Wolting

 

Een toast op de HanseClub