De Hanse Club

De Hanse Club Limburg is een club voor bijzondere en/of ondernemende Hansen uit Limburg. We ontmoeten elkaar 4x per jaar in een informele setting.

We dragen de naam Hans met verve uit en zetten ons in voor het in stand houden van de naam Hans.

Opgericht bij notariële akte: 24 juni 2005


Bestuur
Voorzitter: Hans Erkens
Secretaris: Hans Bours
Penningmeester: Hans Wolting

Verenigingslokaal
De Pastorie
Grote Kerkstraat 29
6041 CR in de Hanzestad Roermond

Een toast op de HanseClub